top of page
7.png

אודות העמותה

העמותה לשימור מורשת משמר הנגב

לאחר חגיגות ה 70 לקיבוץ , עלה הצורך בגיוס תרומות לצורך שיפוץ "בית מורשת ". גיוס התרומות לא היה מספק ונראה היה שחסרה מסגרת לפעילות חשובה זו.

בשנת 2021 התקיימה פעילות רבה בשיקום הגבעה הראשונה וחידוש המסלול בין " הבתים המספרים ". רוב הפעילות נתמך ע"י תרומות מתאגידי הקיבוץ .

 

בחגיגת 75 לקיבוץ שנערכה בגבעה הראשונה , התגבש בין יורם ענבר ואלון דגני הצורך המידי בהסדרת גיוס תרומות מכל האוכלוסייה בעלת הזיקה למשמר הנגב. לשם כך הוקמה עמותה. 

בתאריך 2/1/2022  נרשמה בעמותה ברשם העמותות ושמה בישראל  "העמותה לשימור מורשת משמר הנגב" לצורך הרישום והניהול התקין " גויסו 7 מייסדים: אלון דגני , דורית גזית, הילה שנהב, דקלה יסעור, לוטן רוזנבלום, בועז גולן, יורם ענבר.

המייסדים מהווים את הועד המנהל והאסיפה הכללית של העמותה. תפקיד הוועד להתוות את כיווני הפעולה של העמותה בכפוף למטרות שהוגדרו בעת הרישום ויעדים שנקבעים מעת לעת.

יורם ענבר נבחר לנהל את העמותה .

חשוב לציין שעל פי תקנון העמותה , כל הפעילות בה היא על בסיס התנדבות

חזון העמותה

העמותה למורשת משמר הנגב תפעל לשימור מורשת הקיבוץ, הנגשתה והנחלתה. העמותה תעסוק בשימור רוחני ופיזי של מורשת הקיבוץ הבנויה, הכתובה, והמסופרת. העמותה תפעל להנגיש  מורשת זו במהלך חיי הקיבוץ , באירועים ובהזדמנויות חינוכיות שונות . העמותה תחזק את הקשרים בין תושבי הקיבוץ ומורשתו , כמו גם בין בעלי הזיקה שאינם מתגוררים בקיבוץ עם מורשתו .

מטרות העמותה

  • שימור מורשת קבוץ משמר הנגב .

  • שיקום ושיחזור אתרי מורשת עיקריים בקיבוץ -  גבעה ראשונה, בית מורשת, בית בטחון שילוט על מבנים  "בשביל הפנימי / הבתים המספרים" .

  • תיעוד והנגשת מקורות מורשת היסטוריים.

  • הנחלת מורשת משמר הנגב, סיפוריה ואנשי הישוב לדור הצעיר ולכל באי המקום.

  • חינוך ותרבות ברוח מורשת משמר הנגב

  • שמירה על קשר עם בעלי זיקה לקיבוץ תוך דגש על בני המקום  שלא מתגוררים במשמר הנגב.

  • גיוס תרומות כבסיס תקציבי למימוש המטרות. 

BG.png

תורמים יקרים!
נשמח לראותכם לוקחים חלק בשימור מורשת משמר הנגב

ניתן לתרום בלחיצה על הכפתור או בהעברה בנקאית לחשבון:
בנק לאומי, חשבון מספר: 17100020, סניף: 607 מרכז עסקים נגב

 

מייסדי העמותה

לוטן.jpg

לוטן רוזנבלום

בנם של רותי ואלכס רוזנבלום . נכדם של חייקה ושלום אור.

בן כתת אלמוגן

עוסק בחינוך באזור ירושלים ומשתדל לתקן מה שאפשר ברוח שנות ההתבגרות בקיבוץ.

אלון.jpg

אלון דגני

בנם של שושנה ובן ציון זיכרונם לברכה.

בן כתת שקד. חי ונושם את הווי המקום משחר ילדותו

דורית.jpg

דורית גזית

הצטרפה למשמר הנגב בקיץ 1983 לאחר שנישאה לאמנון גזית  בן כתת "אורן", להוריו ממייסדי הקבוץ.

יורם.jpg

יורם ענבר

בנם של ז'ן וז'ק בורשטין זיכרונם לברכה, ממייסדי הקיבוץ.
בן  כתת  "ערבה", הכתה ה-3 במניין הכתות. חבר קיבוץ משנת 1970.

יזם יחד עם אלון דגני את הקמת העמותה וניהולה . 

בועז.jpg

בועז גולן

בנם של עופר גולן ז"ל ואסתר גולן נכד לפנחס ושושנה גולן זיכרונם לברכה ממייסדי משמר הנגב . בן כתת שיטה. מתגורר בישוב הקהילתי טנא-עומרים.

הילה.jpg

הילה שנהב

בת למשפחת וולפמן , בת כתת שיטה . תושבת בקיבוץ משנת 2005 וחברת קיבוץ משנת 2015. פעילה בקיבוץ בתחומים מגוונים לאורך השנים.

דקלה.jpg

דקלה גל יסעור

בת קיבוץ דפנה ילידת 1970. נשואה לחגי ואמא ל-3 בנים. הגיעה לקיבוץ בשנת 2011 . הקימה את ביתה במשמר הנגב בשכונת ה 70.

BG.png

תורמים יקרים!
נשמח לראותכם לוקחים חלק בשימור מורשת משמר הנגב

ניתן לתרום בלחיצה על הכפתור או בהעברה בנקאית לחשבון:
בנק לאומי, חשבון מספר: 17100020, סניף: 607 מרכז עסקים נגב

 

bottom of page