top of page
BG.png

הגבעה הראשונה

הגבעה הראשונה

במוצאי יום כיפור  תש"ז, בשישה באוקטובר 1946 , עם עוד  עשרה ישובים בנגב שקמו בנגב הצפוני והמערבי, עלו חברי משמר הנגב להתיישבות על גבעה קטנה הצופה על פני האזור.

חברי משמר הנגב היו מלווים באנשי פלמ"ח  ומתנדבים מקיבוצים שונים. שם הגבעה אליה עלו היה  "ביר מנסור",  עד שניתן לה השם משמר הנגב. עם המעבר לגבעה  הנוכחית, ("השנייה") שאפשרה התרחבות וצמיחה, ניתן לגבעה הראשונה השם בו היא מוכרת עד היום.

דוד אלון שהיה בין חברי הקבוצה הראשונה שעלתה למקום מספר:

"שלושה צריפים הוקמו על הגבעה, אחד מהם שימש חדר אוכל, שהכיסאות בו היו קופסאות פח עטופות ביוטה, שני הצריפים האחרים היו חדרי מגורים. בנוסף להם היו אוהלי ברזנט, אף הם למגורים.  וכן הוקמו על הגבעה: סוכת אירוח- "המדאפה",  עמדת שמירה"- "נוקטה",  מקלחת, רפת עם שלוש פרות ושלוש עגלות. גדר שהקיפה את הישוב ומיכל מים של קוב אחד ששמש לרחצה, לבישול, לכביסה ולשתייה,      והרבה הרבה אבק שהאפיר את הפנים ואת החיים, אבל גם רעות גדולה.

bottom of page