top of page

תורמים יקרים!
נשמח לראותכם לוקחים חלק בשימור מורשת משמר הנגב


אישור ניהול תקין לשנת 2025

אנא בחרו סכום לתרומה
 

תודה

ניתן גם לתרום בהעברה בנקאית לחשבון:
בנק לאומי, חשבון מספר: 17100020, סניף: 607 מרכז עסקים נגב

 

שמחים לעדכן כי ב-17/10/2023
התקבלה תרומה נאה על סך 7688 $ למטרת רכישת מצלמות אבטחה לגבעה הראשונה.
התרומה ניתנה על ידי הקרן האמריקאית -  ZOMMER FOUNDATION
ומצטרפת אל תרומה על סך 100,000 ש"ח מאת הקרן למטרת שיפוץ בית המורשת,
ואל תרומות עשרות החברים עד כה.
🙏

bottom of page