top of page

בית מורשת

בית מורשת

בית מורשת הוא צריף ייחודי כמוהו קיימים עוד כמה צריפים שהוקמו ביישובי  "אחד עשר הנקודות בנגב. אצלינו צריף זה נבנה להיות "כתה כוללת". חנכו אותה ילדי הכיתה  הראשונה - כיתת "אילה". כשילדי כיתת אילה בגרו ועברו למגורי הנעורים, ילדי "ערבה" - הכיתה השלישית, תפסה את מקומם.
כשאלה בגרו ועברו הלאה , הפך הבית להיות "חדר מלאכה".
חנה בן צור המורה למלאכה, לימדה בו שנים רבות, ואחריה המשיכה בהוראת המלאכה - אורנה פרייברג.   

 

לקראת חגיגות השבעים למשמר הנגב, הוכרז שם הבית – "בית מורשת".

כיום משמש הצריף לפעילות קהילתית מגוונת רב דורית

תכנית עיצוב בית מורשת_002.jpg
bottom of page